شما در حال مشاهده نسخه موبایل وبلاگ

♥ღஜباران عشقღஜ♥

هستید، برای مشاهده نسخه اصلی [اینجا] کلیک کنید.

تنهایی یعنی...


کوچکتر که بودم فک میکردم تنهایی یعنی وقت هایی که هیچکی خونه نیست!


اما در اصل...

تنهایی یعنی.. این همه آغوش برات بازه اما تو همونو میخوای که که کنارت نیست...

تنهایی یعنی... ببینی گوشیت از خودت ساکت تره...

تنهایی یعنی.... خیلی وقته دستام با لیوان چایی گرم میشه....

تنهایی یعنی... کلی جمله ی قشنگ تو گوشیت داری ولی کسیو نداری که واسش بفرستی....

تنهایی یعنی.... کسی نباشه وقتی میری بیرون از بودن با اون لذت بری....

تنهایی یعنی... تو خیابون وقتی دو نفر کنار هم خوشحال ببینی
با یه لبخند تلخ نگاه کنی و بگی چی میشد تو هم الان کنارم بودی

سختی عشق...

عشق یعنی سالهای عمر سخت

عشق یعنی زهر شیرین بخت تلخ

عشق یعنی خواستن٬ لَه لَه زدن

عشق یعنی سوختن پر پر زدن

عشق یعنی جام لبریز از شراب

عشق یعنی تشنگی یعنی سراب

عشق یعنی لایق مریم شدن

عشق یعنی با خدا همدم شدن

عشق یعنی لحظه های بی قرار

عشق یعنی صبر یعنی انتظار

عشق یعنی از سپیده تا سحر

عشق یعنی پا نهادن در خطر

عشق یعنی لحظه ی دیدار یار

عشق یعنی دست در دست نگار

عشق یعنی آرزو یعنی امید

عشق یعنی روشنی یعنی سپید

عشق یعنی غوطه خوردن بین موج

عشقِ یعنی رد شدن از مرز اوج


♥ღ بیـ آنکه بدانمـ ღ♥

بـے آنکـ اجازه بگیرב
قــَلبم را اسیر نگاه خویش کرב

و مَـטּ نیز بـے آنکـ بـבانم چرا
چشمانَم را بـ انتظار نگاهَش روانـ ساختم

و פـال بـے آنکـ بخواهم
בر فراقش گونـ هایم را میزباטּ شـَبنم چشمانـَم ساختـ ام


تو

تو که باشی بس است

مگر من جز “نفس” چه میخواهم !؟


چشم ها

چشم ها فراموش ميكنند آنچه را كه روزي ديدند


ولي قلبها هرگز فراموش نميكنند آنچه راکه دوست دارند

عشق چیست.......؟؟؟؟؟

از معلم دینی پرسیدند عشق چیست؟ گفت: حرام استاز معلم هندسه پرسیدند عشق چیست؟ گفت: نقطه ای که


حول
محور نقطة قلب جوان میگردداز معلم تاریخ پرسیدند عشق چیست؟گفت: سقوط سلسله ی


قلبجوان استاز معلم زبان پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت: همپایloveاز معلم ادبیات پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت: محبت الهیات


است


.


از معلم علوم پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت: عشق تنها


عنصری


است که بدون اکسیژن میسوزد
از معلم ریاضی پرسیدند عشق چیست؟؟گفت: عشق تنها عددی است که هرگز تنها نیستاز معلم فیزیک پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت: تنها آدم ربایی


استکه قلب جوان را به سوی خود میکشداز معلم انشا پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت: تنها موضوعی


است کهمی توان توصیفش کرداز معلم ورزش پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت: تنها توپی است


کههرگز اوت نمی شوداز معلم زبان فارسی پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت: عشق


تنهاکلمه ای است که ماضی و مضارع ندارداز معلم زیست پرسیدند عشق چیست؟ گفت: عشق تنها


میکروبیاست که از راه چشم وارد میشوداز معلم شیمی پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت عشق تنها


اسیدیاست که درون قلب اثر می گذاردواقعا عشق چیست….؟


از خودم پرسیدم عشق چیست؟گفتم …………………….


دوستت دارم تا اخرین نفس عزیزم.

با تمام مداد رنگی های دنیا...

با تمام مداد رنگی های دنیا...

به هر زبانی که بدانی یا ندانی...


خالی از هر تشبیه و استعاره و ایهام…


تنها یک جمله برایت خواهم نوشت...


دوستت دارم...♥

تنها ترین و خاص ترین مخاطب خاص دنیا


خدا

وقتی خدا

را باور کردی

خدا هم

یه نقطه می ذاره


زیر باورت

میشه یاورت

آغاز عِشق

میتـــَرسم آنقـــدر دوستت بِدارم که خُدا هم شک کنَد که آغاز عِشق از آدم

و حوا بوده یا از مــا!

ﻧﻤﯿﺩﺍﻧم

ﻧﻤﯿﺩﺍﻧم ﭼﺸﻤﺎﻧت ﺑﺎ ﻣﻦ ﭼه ﻣﯿﮑﻨﺪ,
ﻓﻘﻂ ﻭقتی ﮐه…
نگاهم ﻣﯿﮑﻨی...
ﭼﻨﺎن ﺩﻟم ﺍﺯ ﺷﯿﻄﻨت ﻧﮕﺎﻫت میلرزد …
ﮐه ﺣس ﻣﯿﮑﻨم ﭼﻘﺪﺭ ﺯﯾﺒﺎست …

ﻓﺪﺍ ﺷﺪن ﺑﺮﺍی ﭼﺸﻤﻬﺎیی که …

تمام دنیاست …!!!


1234
last